Kocaeli Üniversitesi
İÇ DENETİM BİRİMİ
 

SATIN ALMA VE TAHAKKUK BİRİMİ

Tahakkuk Birimi Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen Ödeme belgelerini hazırlamak ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri hazırlayarak Saymanlık tarafından ödemesini sağlamak.

Satın Alma Duyuruları

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye işletme Müdürlüğü

Tel: 0262 303 81 00(Satınalma)

Faks: 0262 303 80 34

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan alımlar için buraya tıklayınız.

Görevli Personel

Adı Soyadı Görevi Telefon
Uğur AYDIN Satın alma ve Tahakkuk Birimi Sorumlusu 303 81 00
Pelin YAVUZ PEKŞEN Satın Alma Birimi 303 82 91
Şirin ÖZGE ÖZTÜRK Satın Alma Birimi 303 82 91
Deniz KARAASLAN Satın Alma Birimi 303 76 04
Yılmaz Cem BOSTANCI Satın Alma Birimi 303 71 46
Zuhal AKARSU Satın Alma Birimi 303 71 46
Kenan KARATAŞ Teknik Birimler, Medikal Gaz, Terzihane, Deterjan, Akaryakıt 303 82 94
Selma TEPRET Satın Alma Birimi 303 71 53
Zuhal BEŞİROĞLU Satın Alma Birimi 303 71 53
Sema AKSOY Satın Alma Birimi 303 71 45
Ahu EROĞLU Satın Alma Birimi 303 71 45
Oytun ÇİLEN Cihaz Bakım Onarım, Tamir ve Araç Kiralama Hizmet Alımı 303 80 09
Fatma YILMAZ AKBULAK Tahakkuk Birimi 303 86 60
Nalan YÜCEBAŞ Tahakkuk Birimi 303 86 60

Mevzuat ve Linkler

» 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

» Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

» Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

» Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: 0262 303 83 00 / Belgegeçer: 0262 303 80 03
Alper Tunga Akkuş