Kocaeli Üniversitesi
İÇ DENETİM BİRİMİ
 

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ve 45 inci maddelerinde, taşınırların kaydı, muhafazası, kullanımı, devredilmesi, mal yönetim hesabının verilmesi ve taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esasların, uygulanmasını yapmak

Adı Soyadı Görevi Telefon
Nuran Kara Taşınır Kayıt Kontrol 303 85 07
Ayca Tümay Güler Taşınır Kayıt Kontrol 303 71 70
Hacı Şimşek Taşınır Kayıt Kontrol 303 84 88
Murat Kuruoğlu Taşınır Kayıt Kontrol 303 84 88
Nazlı Barış Taşınır Kayıt Kontrol 303 71 66
Melek Dursun Taşınır Kayıt Kontrol 303 70 49
Bahadır Alp Aklıfazla Taşınır Kayıt Kontrol 303 70 49
Hülya Savan Taşınır Kayıt Kontrol 303 85 01
Yusuf Kenan Çiftçi Taşınır Kayıt Kontrol 303 80 70
Nihat Gürgen Taşınır Kayıt Kontrol 303 85 01
Nejla Keleş Taşınır Kayıt Kontrol 303 84 87
Zeynep Semiz Taşınır Kayıt Kontrol 303 80 70

 

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: 0262 303 83 00 / Belgegeçer: 0262 303 80 03
Alper Tunga Akkuş