Kocaeli Üniversitesi
İÇ DENETİM BİRİMİ
 

Yazı İşleri

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine ve Döner sermaye İşletme Müdürlüğüne Kurum içi ve Kurum Dışı gelen tüm evraklar işleme alınıp kayıt edilir. İşleme alınan evrakların ilgili birimlere sevk edilir. Kurum içi ve Kurum Dışı yazışmaları EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden yapılarak dijital ortamda numaralandırılır arşivleme işlemi de dijital ortamda yapılır.

Görevli Kişilerin İletişim Bilgiler

Adı Soyadı Görevi Telefon
Çiğdem Sayan Yazı İşleri 303 86 11
Zeynep Karaçizmeli Yazı İşleri 303 86 11

 

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: 0262 303 83 00 / Belgegeçer: 0262 303 80 03
Alper Tunga Akkuş